Wybierz swój język

MONTAŻ IZOLACJI TERMICZNEJ

  1. Po rozpakowaniu mat szklanej wełny izolacyjnej należy odczekać kilkanaście minut do czasu, aż wełna rozpręży się do grubości nominalnej. W razie konieczności należy uchwycić pas wełny za dwa narożniki i unieść go tak, aby dolna krawędź znajdowała się minimum 40-50 cm nad podłożem, strzepnąć go, po czym opuścić na podłoże. Operację można powtórzyć dwa razy.
  2. Przed przycięciem wełny należy zmierzyć każdorazowo rozstaw w świetle pomiędzy elementami konstrukcyjnymi - krokwiami lub profilami metalowymi. Ostrym narzędziem przy pomocy prostej listwy należy uciąć pas wełny, którego długość równa będzie odległości w świetle między elementami konstrukcyjnymi usytuowanymi w miejscu montażu. Należy doliczyć 2 cm naddatku potrzebnego na zaklinowanie wełny w przestrzeni między elementami konstrukcyjnymi.
  3. Montując profile metalowe w nich również należy umieścić przycięte pasy wełny.
  4. Izolowanie dachu lub ściany rozpoczynamy od dołu, a każdy następny element wełny należy dokładnie dosuwać do wcześniej zamontowanej izolacji. W ten sposób unika się mostków termicznych. Aby lepiej zabezpieczyć wełnę przed wysunięciem - szczególnie przy większym rozstawie elementów konstrukcyjnych - należy ją podwiązać żyłką lub cienkim ocynkowanym drutem stalowym. Drut rozciąga się między gwoździami nabitymi od spodu lub perforacjami elementów konstrukcyjnych w odstępie ok. 60 cm. Przy membranie o wysokiej paroprzepuszczalności wełnę dosuwa się bezpośrednio do powłoki. Przy konstrukcji z pełnym deskowaniem lub membranie o niskiej paroprzepuszczalności zalecana jest szczelina 30-40 mm. Podczas układania pasów wełny przy wymaganej szczelinie wentylacyjnej szczególnie ważne jest pozostawienie drogi wentylacji. W tym celu można przymocować listwy ograniczające lub przewiązać ocynkowany drut stalowy.
  5. Druga warstwa ocieplenia układana jest w poprzek pod elementami konstrukcyjnymi, między listwami drewnianymi lub profilami metalowymi CD suchej zabudowy, przymocowanymi do elementów konstrukcyjnych. Dolna warstwa ocieplenia przykrywa te elementy eliminując mostki termiczne.
  6. Na tak wykonanej izolacji termicznej z wełny mineralnej z włókien szklanych, układana jest folia paroizolacyjna. Mocuje się ją zszywkami do łat drewnianych lub w przypadku profili metalowych taśmą dwustronnie klejącą. Zakłady między pasami folii o szerokości ok. 10 cm łączy się przy pomocy tej samej taśmy. Miejsca na obrzeżach folii, połączenia z murłatą, ścianą szczytową itp. uszczelnia się przy pomocy taśmy lub piany rozprężnej.